SaveLend Group

SaveLend Group är ett svenskt snabbväxande fintechbolag inom segmentet peer-to-peer-lending (“P2P”). SaveLend Group är moderbolaget i en koncern som totalt består av sju bolag.

Bolaget grundades 2014 av VD Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/2009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att P2P möjliggjorde direktinvesteringar i krediter med mycket god avkastning för privatpersoner som inte tidigare varit möjligt. Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 75 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. För räkenskapsåret 2020 uppgick intäkterna till 56,4 MSEK (44,8 MSEK), en ökning med 26 % från föregående år.

SaveLend Group AB
8.45 (SEK)
Return today
0.6 %
Return this year
-1.63 %
MCAP
452.5 MSEK
Year Low
7.97 (SEK)
Year High
9.98 (SEK)
Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 10 373 873 19.17 % 19.17 % 2022-12-07
Claes Hallén 4 013 574 7.49 % 7.49 % 2023-02-24
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.15 % 7.15 % 2022-11-28
Jonas Ahlberg 3 349 594 6.19 % 6.19 % 2022-12-07
Jacob Gevcen 3 192 728 5.9 % 5.9 % 2022-12-07
Thoren Tillväxt AB 2 427 230 4.93 % 4.93 % 2022-01-31
Avanza Pension 2 486 059 4.64 % 4.64 % 2023-02-24
Nordnet Pensionsförsäkring 1 458 816 2.72 % 2.72 % 2023-02-24
TNGN Invest AB 1 310 767 2.45 % 2.45 % 2023-02-24
Markus Alvila 1 174 132 2.19 % 2.19 % 2023-02-24
Total 10 33 475 922 62.83 % 62.83 %
Övriga 20 077 328 37.17 % 37.17 %
Totala aktier 53 553 250 2023-04-02