SaveLend Group

SaveLend Group är ett svenskt snabbväxande fintechbolag inom segmentet peer-to-peer-lending (“P2P”). SaveLend Group är moderbolaget i en koncern som totalt består av sju bolag.

Bolaget grundades 2014 av VD Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/2009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att P2P möjliggjorde direktinvesteringar i krediter med mycket god avkastning för privatpersoner som inte tidigare varit möjligt. Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 75 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. För räkenskapsåret 2020 uppgick intäkterna till 56,4 MSEK (44,8 MSEK), en ökning med 26 % från föregående år.

SaveLend Group AB
8.48 (SEK)
Return today
0.95 %
Return this year
-1.28 %
MCAP
454.1 MSEK
Year Low
8.03 (SEK)
Year High
9 (SEK)
Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 10 373 873 19.17 % 19.17 % 2022-12-07
Claes Hallén 4 138 680 7.73 % 7.73 % 2023-01-27
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.15 % 7.15 % 2022-11-28
Jonas Ahlberg 3 349 594 6.19 % 6.19 % 2022-12-07
Jacob Gevcen 3 192 728 5.9 % 5.9 % 2022-12-07
Thoren Tillväxt AB 2 427 230 4.93 % 4.93 % 2022-01-31
Avanza Pension 2 497 814 4.66 % 4.66 % 2023-01-27
Nordnet Pensionsförsäkring 1 603 933 3 % 3 % 2023-01-29
TNGN Invest AB 1 310 767 2.45 % 2.45 % 2023-01-27
Alexander Lidén 1 147 654 2.14 % 2.14 % 2023-01-27
Total 10 33 731 422 63.31 % 63.31 %
Övriga 19 821 828 36.69 % 36.69 %
Totala aktier 53 553 250 2023-02-09