SaveLend Group

SaveLend Group är ett svenskt snabbväxande fintechbolag inom segmentet peer-to-peer-lending (“P2P”). SaveLend Group är moderbolaget i en koncern som totalt består av sju bolag.

Bolaget grundades 2014 av VD Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/2009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att P2P möjliggjorde direktinvesteringar i krediter med mycket god avkastning för privatpersoner som inte tidigare varit möjligt. Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 75 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. För räkenskapsåret 2020 uppgick intäkterna till 56,4 MSEK (44,8 MSEK), en ökning med 26 % från föregående år.

SaveLend Group AB
9.28 (SEK)
Return today
-1.17 %
Return this year
13.17 %
MCAP
502.3 MSEK
Year Low
6.76 (SEK)
Year High
11.8 (SEK)
Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 9 920 640 18.33 % 18.33 % 2022-11-30
Claes Hallén 4 272 168 8.28 % 8.28 % 2022-10-27
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.15 % 7.15 % 2022-10-27
Jonas Ahlberg 3 266 666 6.04 % 6.04 % 2022-11-30
Jacob Gevcen 2 707 441 5.25 % 5.25 % 2022-10-27
Thoren Tillväxt AB 2 427 230 4.93 % 4.93 % 2022-01-31
Avanza Pension 2 375 243 4.6 % 4.6 % 2022-10-27
Nordnet Pensionsförsäkring 2 297 425 4.45 % 4.45 % 2022-10-27
TNGN Invest AB 1 310 767 2.54 % 2.54 % 2022-10-27
Alexander Lidén 1 147 654 2.22 % 2.22 % 2022-10-27
Total 10 33 414 383 63.79 % 63.79 %
Övriga 20 710 944 36.21 % 36.21 %
Totala aktier 54 125 327 2022-12-05