SaveLend Group grundades 2014 och är ett fintech-bolag med cirka 45 anställda, fördelade på tre kontor i Sverige, Polen och Finland. Verksamheten utgår från investeringsplattformen SaveLend och faktureringssystemet Billecta.

Vägen framåt är tydlig. SaveLend är en seriös spelare på finansmarknaden som erbjuder en helhetslösning med spets.

Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Med de två plattformarna har SaveLend Group därmed en integrerad lösning för att:

  1. ge investerare avkastning genom investering i krediter
  2. ge företag och organisationer en komplett lösning för fakturering och finansiering

Det finns ett flertal synergier mellan plattformarna, där den viktigaste är hur de bidrar till att stärka varandras erbjudande. Faktureringsplattformen förser investeringsplattformen med möjligheter att investera i kredittypen fakturaköp, medan investeringsplattformen förser faktureringsplattformen med kapital. Synergierna mellan bolagets två plattformar har resulterat i att SaveLend Group under lång tid visat kraftig tillväxt i såväl kapital på plattformen som antalet hanterade fakturor. Detta är en starkt bidragande faktor till att Bolaget haft sju år av oavbruten omsättningstillväxt.

Bolaget har en multivarumärkes-strategi för att adressera olika kundsegment och minimera kundbortfall för att växa verksamheten på effektivast sätt. Varje varumärke har ett tydligt definierat värdeerbjudande, och varumärken skiljer sig från varandra för att säkerställa maximal avkastning av marknadsföringsinvesteringar. Bolagets två huvudvarumärken är SaveLend för investeringsplattformen och Billecta för faktureringsplattformen.

SaveLend Groups verksamhet är till stor del tillståndsdrivet. Bolaget har idag tre viktiga tillstånd för att bedriva sin verksamhet; tillstånd från Finansinspektionen som betalinstitut och konsumentkreditinstitut samt tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för inkassoverksamhet.