SaveLend Group

SaveLend Group är ett svenskt snabbväxande fintechbolag inom segmentet peer-to-peer-lending (“P2P”). SaveLend Group är moderbolaget i en koncern som totalt består av sju bolag.

Bolaget grundades 2014 av VD Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/2009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att P2P möjliggjorde direktinvesteringar i krediter med mycket god avkastning för privatpersoner som inte tidigare varit möjligt. Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 75 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. För räkenskapsåret 2020 uppgick intäkterna till 56,4 MSEK (44,8 MSEK), en ökning med 26 % från föregående år.

SaveLend Group AB
9.55 (SEK)
Return today
-4.31 %
Return this year
16.46 %
MCAP
492.8 MSEK
Year Low
6.76 (SEK)
Year High
11.8 (SEK)
Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 9 854 219 19.1 % 19.1 % 2022-07-27
Claes Hallén 4 416 667 8.56 % 8.56 % 2022-08-29
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.15 % 7.15 % 2022-07-27
Jonas Ahlberg 2 722 385 5.28 % 5.28 % 2022-09-27
Jacob Gevcen 2 707 441 5.25 % 5.25 % 2022-09-27
Nordnet Pensionsförsäkring 2 668 924 5.17 % 5.17 % 2022-08-29
Thoren Tillväxt AB 2 427 230 4.93 % 4.93 % 2022-01-31
Avanza Pension 1 635 218 3.17 % 3.17 % 2022-08-29
TNGN Invest AB 1 310 767 2.54 % 2.54 % 2022-08-29
Alexander Lidén 1 147 654 2.22 % 2.22 % 2022-08-29
Total 10 32 579 654 63.36 % 63.36 %
Övriga 19 021 173 36.64 % 36.64 %
Totala aktier 51 600 827 2022-09-29