SaveLend Group

Bonussystem

Vi har tagit fram ett bonussystem i form av mer förmånliga avgifter för våra aktieägare och sparare på plattformen. För aktieägare baseras bonusen på antalet aktier du äger, ju fler aktier desto lägre avgift. För sparare baseras bonusen på det kapital du har på investeringsplattformen, ju mer kapital desto lägre avgift. Nedan finns en presentation av upplägget.

Standard:
Serviceavgift: 10 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 5 %

Brons:
500 – 999 SaveLend Group-aktier eller 15 000 SEK på sparplattformen
Serviceavgift: 9,5 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 4,5 %

Silver:
1 000 – 2 199 SaveLend Group-aktier eller 40 000 SEK på sparplattformen
Serviceavgift: 9 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 4 %

Guld:
2 200 – 4 999 SaveLend Group-aktier eller 110 000 SEK på sparplattformen
Serviceavgift: 8,5 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 3,5 %

Platina:
5 000 – 13 999 eller fler SaveLend Group-aktier eller 250 000 SEK på sparplattformen
Serviceavgift: 8 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 3 %

Smaragd:
14 000 – 29 999 eller fler SaveLend Group-aktier eller 700 000 SEK på sparplattformen
Serviceavgift: 7 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 2,5 %

Rubin:
30 000 – 49 999 eller fler SaveLend Group-aktier eller 1 500 000 SEK på sparplattformen
Serviceavgift: 6 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 2 %

Diamant:
50 000 eller fler SaveLend Group-aktier eller 3 000 000 SEK på sparplattformen
Serviceavgift: 5 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 2 %

Notera att din bonusnivå uppdateras månatligen i samband med att vi får uppdaterad aktieägarinformation. Endast direktägda aktier på ISK eller traditionellt aktiekonto räknas och villkoren för bonussystemet kommer att uppdateras på åtminstone årlig basis.