SaveLend Group

Bonussystem

Vi har tagit fram ett bonussystem i form av mer förmånliga avgifter för våra aktieägare och investerare på plattformen. För aktieägare baseras bonusen på antalet aktier du äger, ju fler aktier desto bättre avgift. För investerare baseras bonusen på det kapital du har på investeringsplattformen, ju mer kapital desto bättre avgift. Nedan finns en presentation av upplägget.

Bronsinvesterare:
700 – 999 SaveLend Group-aktier eller 50 000 SEK på plattformen med SmartInvest aktiverat
Serviceavgift: 9 % istället för 10 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 5 %

Silverinvesterare:
1 000 – 4 999 SaveLend Group-aktier eller 100 000 SEK på plattformen med SmartInvest aktiverat
Serviceavgift: 7,5 % istället för 10 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 5 %

Guldinvesterare:
5 000 – 9 999 SaveLend Group-aktier eller 500 000 SEK på plattformen med SmartInvest aktiverat
Serviceavgift: 6 % istället för 10 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 2 % istället för 5 %

Platinuminvesterare:
10 000 eller fler SaveLend Group-aktier eller 1 000 000 SEK på plattformen med SmartInvest aktiverat
Serviceavgift: 5 % istället för 10 %
Avgift på andrahandsmarknaden: 0 % istället för 5 %

Notera att din bonusnivå uppdateras månatligen i samband med att vi får uppdaterad aktieägarinformation. Endast direktägda aktier på ISK eller traditionellt aktiekonto räknas och villkoren för bonussystemet kommer att uppdateras på åtminstone årlig basis.