SaveLend Group

Styrelse och ledning

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman och för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan suppleanter.

Antalet aktier är beräknat efter den split som beslutades på årsstämman 26/4-2021, samt tillkommande aktier enligt styrelsens beslut 1/6-2021.

Oberoende i förhållande till
NamnPositionFöddLedamot sedanBolaget och
dess ledning
Större aktieägare
Bo EngströmStyrelseordförande19552019JaJa
Ludwig PetterssonLedamot, Verkställande direktör19912016NejNej
Robert AnderssonLedamot19772020JaJa
Birgit Köster HoffmannLedamot19712019JaJa
Johan RoosLedamot19682020JaJa
Jan SjödinLedamot19582021JaJa
Kaj RönnlundLedamot19632022JaJa

Bo Engström

Styrelseordförande

Bo har en lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete inom bank- och försäkringssektorn, bl.a. från Stadshypotek AB, Handelsbanken och Anticimex Försäkringar. Bo har tidigare varit VD för ett noterat bolag, Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ), mellan 1995 och 2001.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Guard Invest A/S, styrelseledamot i Guard Automation AB, styrelseledamot och VD i Gnisvard Management AB.

Innehav: 79 687 aktier privat, 16 749 teckningsoptioner av serie W2019-2022D genom bolag, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II privat.

Ludwig Pettersson

Styrelseledamot, Verkställande Direktör

Ludwig grundande SaveLend Group 2014 och har sedan dess varit VD, styrelseledamot och största ägare i Bolaget. Han är utbildad Credit Controller och har tidigare varit ledamot i ENLABS AB, vars aktier var noterade på First North.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swedish FinTech Association, styrelseledamot i Punktligt AB, styrelseledamot i Giwdul Invest AB, styrelseledamot i MARCs Consulting AB.

Innehav: 9 531 606 aktier privat och genom bolag, 3 826 teckningsoptioner av serie W2019-2022D genom bolag och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I privat.

Robert Andersson

Styrelseledamot

Robert har en lång erfarenhet av ledande positioner inom tillväxtbolag. Han är för närvarande VD för First North-noterade Acroud och hade innan dess motsvarande uppdrag på ENLABS, Catena Media och River. Robert är även medlem i SaveLend Groups strategiutskott.

Övriga uppdrag: VD i ACROUD AB, styrelseledamot och VD i Gorollsson AB.

Innehav: 66 666 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 200 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Birgit Köster Hoffmann 

Styrelseledamot

Birgit har internationell bakgrund och 25 års erfarenhet inom Bank&Finans i flera europeiska länder. Hon kommer närmast från VD-positionen på Volkswagen Finans Sverige AB och var tidigare VD för Volkswagen Möller Bilfinans AS samt Volkswagen Bank GmbH, sede Italia. Hon har varit styrelseordförande och ledamot för flera Scania-ägda finansbolag runtom i världen och arbetar idag som senior rådgivare. Hon arbetar för närvarande i styrelsen för First North-noterade Mangold AB och är medlem av SaveLend Groups revisions- och regelefterlevnadsutskott samt kreditutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mangold AB, styrelseledamot i Mangold Fondkommission AB, styrelseledamot i Panthera AB, styrelseledamot i Auriant Mining AB, styrelsesuppleant i Endspurt AB och styrelsesuppleant i Endspurt Holding AB.

Innehav: 183 000 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Johan Roos

Styrelseledamot

Johan har en bakgrund som auktoriserad revisor och har en gedigen erfarenhet av att utveckla och genomföra strategier inom CFO-området, resultathantering, intern kontroll och compliance. Johan har tidigare varit koncernekonomichef på SEB, CFO på RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa) och ekonomidirektör på Hewlett-Packard Sverige. Han arbetar för närvarande som oberoende konsult och senior rådgivare, och arbetar även i styrelsen för Avanza Bank. Johan är även medlem i SaveLend Groups strategi- samt kreditutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding AB, styrelseledamot i Avanza Bank AB.

Innehav: 277 933 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Jan Sjödin

Styrelseledamot

Jan har en lång erfarenhet inom governance, risk, compliance och affärsutveckling och har under sin karriär innehaft flera ledande positioner inom den finansiella sektorn. Han är för närvarande rådgivare och konsult inom regelefterlevnad. Jan var innan dess Chief Compliance Officer på Euroclear Sweden AB och har också en bakgrund som enhetschef på Finansinspektionen med ansvar för tillsynen av konsumentnära finansiella tjänster och senare även med ansvar för tillsynen av värdepappersmarknaden. Jan har även tidigare innehaft en rad andra uppdrag, bl.a. som styrelseledamot i Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ledamot i flertalet tillsynskollegium och som svensk representant i den Europeiska Värdepappersmarknadsmyndigheten (ESMA). Jan är även medlem i SaveLend Groups revisions- och regelefterlevnadsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Segadia AB, styrelseordförande i Favoritfonden Sverige AB, styrelseledamot och VD i SkuldHjälp Sverige AB och styrelsesuppleant i Kolåsontor AB.

Innehav: 50 000 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I genom bolag och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II privat.

Kaj Rönnlund

Styrelseledamot

Kaj har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete från den finansiella sektorn, både genom GRIT som är en finsk fondförvaltare, men också genom uppstart av egen hedgefond. Han har även jobbat i styrelsen för Fixura Oy fram till 2018 samt har arbetat i flertalet andra styrelser inom andra områden.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fibres Online OY, styrelseordförande i Grit Governance AB, rådgivande styrelseledamot i Laavat OY, styrelseledamot i Trim Energy OY, styrelseledamot 9Solutions OY, styrelseledamot KGN Tool OY, styrelseledamot Harry Schauman Foundation HSS, styrelseordförande Vasa Grönsaker AB/Vaasan Vihannes OY

Innehav: 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.


Ledningsgrupp

Ludwig Pettersson

Verkställande Direktör

Se ovan

Jonas Ahlberg

Vice vd, Chief Financial Officer

Jonas är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Han är för närvarande Chief Financial Officer för SaveLend Group och har tidigare varit styrelseledamot i SaveLend Group samt COO. Jonas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dalmex AB, styrelseordförande i o25 Fastighets AB, styrelseledamot i InWilbur AB.

Innehav: 3 126 668 aktier genom bolag, 48 571 teckningsoptioner av serie W2019-2022D genom bolag och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I privat.

Jacob Gevcen

Chief Information Officer

Jacob är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Sedan förvärvet av Billecta har Jacob varit Chief Information Officer i koncernen. Han är utbildad civilingenjör och har tidigare varit systemansvarig på H&M samt CTO på Upsales. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Jage IT Consulting AB, styrelseledamot i Gevcen Invest AB.

Innehav: 3 106 734 aktier, 48 571 teckningsoptioner av serie W2019-2022D och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I genom bolag.

Lina Brattström

Chief IR & Communications Officer

Lina påbörjade sin anställning i september 2021 och blev en del av ledningsgruppen i december samma år. Hon var tidigare Marketing Manager på ett martech-bolag och har erfarenhet från kommunikation i listad miljö, både genom tidigare arbetsgivare och kunder. Bland Linas tidigare erfarenheter återfinns roller som projektledare, business support och credit controller.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: 13 225 aktier och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I.

Olle Asplund

Chief Product Officer

Olle har en jur. kand. från Uppsala universitet och har arbetat som jurist i över sexton år. Han har en domstolsbakgrund (tings- och hovrättstjänstgöring) och tio års erfarenhet som advokat på advokatbyrå. Olle har tidigare varit chefsjurist på ett finansiellt företag under cirka fyra år.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I.