SaveLend Group

Styrelse och ledning

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman och för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan suppleanter.

Oberoende i förhållande till
NamnPositionFöddLedamot sedanBolaget och
dess ledning
Större aktieägare
Bo EngströmStyrelseordförande19552019JaJa
Ludwig PetterssonLedamot, Verkställande direktör19912016NejNej
Birgit Köster HoffmannLedamot19712019JaJa
Johan RoosLedamot19682020JaJa
Jan SjödinLedamot19582021JaJa
Kaj RönnlundLedamot19632022JaJa

Bo Engström

Styrelseordförande

Bo har en lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete inom bank- och försäkringssektorn, bl.a. från Stadshypotek AB, Handelsbanken och Anticimex Försäkringar. Bo har tidigare varit VD för ett noterat bolag, Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ), mellan 1995 och 2001.

Styrelseutskott: Ingår i kreditutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Guard Invest A/S, Guard Automation A/S, Guard Automation AB samt styrelseledamot och VD i Gnisvard Management AB.

Innehav: 189 031 aktier privat, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II privat.

Ludwig Pettersson

Styrelseledamot, Verkställande Direktör

Ludwig grundande SaveLend Group 2014 och har sedan dess varit VD, styrelseledamot och största ägare i Bolaget. Han är utbildad Credit Controller och har tidigare varit ledamot i ENLABS AB, vars aktier var noterade på First North.

Styrelseutskott: Ingår i kreditutskottet, revisions- och regelefterlevnadsutskottet samt investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Swedish FinTech Association, Giwdul Invest och MARCs Consulting.

Innehav: 10 406 873 aktier privat och genom bolag och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I privat.

Birgit Köster Hoffmann 

Styrelseledamot

Birgit har internationell bakgrund och 25 års erfarenhet inom Bank&Finans i flera europeiska länder. Hon kommer närmast från VD-positionen på Volkswagen Finans Sverige AB och var tidigare VD för Volkswagen Möller Bilfinans AS samt Volkswagen Bank GmbH, sede Italia. Hon har varit styrelseordförande och ledamot för flera Scania-ägda finansbolag runtom i världen och arbetar idag som senior rådgivare.

Styrelseutskott: Ingår i kreditutskottet samt revisions- och regelefterlevnadsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Mangold, Mangold Fondkommission och Pharmetheus. Styrelsesuppleant i Endspurt och Endspurt Holding.

Innehav: 183 000 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Johan Roos

Styrelseledamot

Johan har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i större företag, operativ erfarenhet från bank och försäkring samt 10 års erfarenhet från revisions- och konsultbranschen. Han jobbar som oberoende konsult och senior rådgivare med uppdrag inom företagsutveckling till styrelser, ledning och ägare. Han har erfarenhet av styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag.

Styrelseutskott: Ingår i investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding och Stabelo Group.

Innehav: 329 933 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Jan Sjödin

Styrelseledamot

Jan har en lång erfarenhet inom governance, risk, compliance och affärsutveckling och har under sin karriär innehaft flera ledande positioner inom den finansiella sektorn. Han är för närvarande rådgivare och konsult inom regelefterlevnad. Jan var innan dess Chief Compliance Officer på Euroclear Sweden AB och har också en bakgrund som enhetschef på Finansinspektionen med ansvar för tillsynen av konsumentnära finansiella tjänster och senare även med ansvar för tillsynen av värdepappersmarknaden. Jan har även tidigare innehaft en rad andra uppdrag, bl.a. som styrelseledamot i Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ledamot i flertalet tillsynskollegium och som svensk representant i den Europeiska Värdepappersmarknadsmyndigheten (ESMA).

Styrelseutskott: Ingår i revisions- och regelefterlevnadsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Segadia AB och styrelsesuppleant i Kolåsontor AB.

Innehav: 50 000 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I genom bolag och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II privat.

Kaj Rönnlund

Styrelseledamot

Kaj har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete från den finansiella sektorn, både genom GRIT som är en finsk fondförvaltare, men också genom uppstart av egen hedgefond. Han har även jobbat i styrelsen för Fixura Oy fram till 2018 samt har arbetat i flertalet andra styrelser inom andra områden.

Styrelseutskott: Ingår i investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fibres Online OY, Grit Governance AB och Vasa Grönsaker AB/Vaasan Vihannes OY. Rådgivande styrelseledamot i Laavat OY och styrelseledamot i Trim Energy OY, 9Solutions OY, KGN Tool OY samt Harry Schauman Foundation HSS.

Innehav: 58 300 aktier genom bolag och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.


Ledningsgrupp

Ludwig Pettersson

Verkställande Direktör

Se ovan

Jonas Ahlberg

Vice vd, Chief Financial Officer

Jonas är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Han är för närvarande Chief Financial Officer för SaveLend Group och har tidigare varit styrelseledamot i SaveLend Group samt COO. Jonas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i o25 Fastighets AB, styrelseledamot i InWilbur AB.

Innehav: 3 368 594 aktier privat och genom bolag, 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I genom bolag.

Jacob Gevcen

Chief Operating Officer

Jacob är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Sedan förvärvet av Billecta har Jacob varit Chief Information Officer i koncernen. Han är utbildad civilingenjör och har tidigare varit systemansvarig på H&M samt CTO på Upsales. 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Jage IT Consulting AB och i Gevcen Invest AB.

Innehav: 3 192 728 aktier, 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I genom bolag.

Lina Brattström

Chief IR & Communications Officer

Lina påbörjade sin anställning i september 2021 och blev en del av ledningsgruppen i december samma år. Hon var tidigare Marketing Manager på ett martech-bolag och har erfarenhet från kommunikation i listad miljö, både genom tidigare arbetsgivare och kunder. Bland Linas tidigare erfarenheter återfinns roller som projektledare, business support och credit controller.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Innehav: 21 013 aktier och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I.

Olle Asplund

Chief Product Officer

Olle har en jur. kand. från Uppsala universitet och har arbetat som jurist i över sexton år. Han har en domstolsbakgrund (tings- och hovrättstjänstgöring) och tio års erfarenhet som advokat på advokatbyrå. Olle har tidigare varit chefsjurist på ett finansiellt företag under cirka fyra år.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Innehav: 10 300 aktier och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I.