SaveLend Group

Styrelse och ledning

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman och för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består för närvarande av åtta ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan suppleanter.

Antalet aktier är beräknat efter den split som beslutades på årsstämman 26/4-2021, samt tillkommande aktier enligt styrelsens beslut 1/6-2021.

Oberoende i förhållande till
NamnPositionFöddLedamot sedanBolaget och
dess ledning
Större aktieägare
Bo EngströmStyrelseordförande19552019JaJa
Ludwig PetterssonLedamot, Verkställande direktör19912016NejNej
Robert AnderssonLedamot19772020JaJa
Birgit Köster HoffmannLedamot19712019JaJa
Johan RoosLedamot19682020JaJa
Helena MöllerLedamot19742021JaJa
Jan SjödinLedamot19742021JaJa

Bo Engström

Styrelseordförande

Bo har en lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete inom bank- och försäkringssektorn, bl.a. från Stadshypotek AB, Handelsbanken och Anticimex Försäkringar. Bo har tidigare varit VD för ett noterat bolag, Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ), mellan 1995 och 2001.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Guard Invest A/S, styrelseledamot i Guard Automation AB, styrelseledamot och VD i Gnisvard Management AB.

Innehav: 79 687 aktier privat, 16 749 teckningsoptioner av serie W2019-2022D genom bolag och 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I privat.

Ludwig Pettersson

Styrelseledamot, Verkställande Direktör

Ludwig grundande SaveLend Group 2014 och har sedan dess varit VD, styrelseledamot och största ägare i Bolaget. Han är utbildad Credit Controller och har tidigare varit ledamot i ENLABS AB, vars aktier var noterade på First North.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Swedish FinTech Association, styrelseledamot i Punktligt AB, styrelseledamot i Giwdul Invest AB, styrelseledamot i MARCs Consulting AB.

Innehav: 9 531 606 aktier privat och genom bolag och 3 826 teckningsoptioner av serie W2019-2022D genom bolag.

Robert Andersson

Styrelseledamot

Robert har en lång erfarenhet av ledande positioner inom tillväxtbolag. Han är för närvarande VD för First North-noterade Acroud och hade innan dess motsvarande uppdrag på ENLABS, Catena Media och River. Robert är även medlem i SaveLend Groups strategiutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ENLABS AB, VD i ACROUD AB, styrelseledamot och VD i Gorollsson AB.

Innehav: 66 666 aktier och 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I.

Birgit Köster Hoffmann 

Styrelseledamot

Birgit har internationell bakgrund och 25 års erfarenhet inom Bank&Finans i flera europeiska länder. Hon kommer närmast från VD-positionen på Volkswagen Finans Sverige AB och var tidigare VD för Volkswagen Möller Bilfinans AS samt Volkswagen Bank GmbH, sede Italia. Hon har varit styrelseordförande och ledamot för flera Scania-ägda finansbolag runtom i världen och arbetar idag som senior rådgivare. Hon sitter för närvarande i styrelsen för First North-noterade Mangold AB och är medlem av SaveLend Groups revisions- och regelefterlevnadsutskott samt kreditutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mangold AB, styrelseledamot i Mangold Fondkommission AB, styrelseledamot i Panthera AB, styrelseledamot i Auriant Mining AB, styrelsesuppleant i Endspurt AB och styrelsesuppleant i Endspurt Holding AB.

Innehav: 183 000 aktier och 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I.

Johan Roos

Styrelseledamot

Johan har en bakgrund som auktoriserad revisor och har en gedigen erfarenhet av att utveckla och genomföra strategier inom CFO-området, resultathantering, intern kontroll och compliance. Johan har tidigare varit koncernekonomichef på SEB, CFO på RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa) och ekonomidirektör på Hewlett-Packard Sverige. Han arbetar för närvarande som oberoende konsult och senior rådgivare, och sitter även i styrelsen för Avanza Bank. Johan är även medlem i SaveLend Groups strategi- samt kreditutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding AB, styrelseledamot i Avanza Bank AB.

Innehav: 258 653 aktier och 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I.

Helena Möller

Styrelseledamot

Helena har en lång bakgrund inom ekonomi, bl.a. som CFO för Svea Ekonomi och Global Accounting Manager för Klarna Bank. Utanför hennes uppdrag i Bolaget arbetar hon även som interimskonsult inom ekonomi och är för närvarande CAO på Sinch. Helena har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Helena är även medlem i SaveLend Groups revisions- och regelefterlevnadsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sanler Consulting AB, styrelsesuppleant i Sanler Wine AB, Styrelseledamot och VD i Sanler Interim AB.

Innehav: 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I genom bolag.

Jan Sjödin

Styrelseledamot

Jan har en lång erfarenhet inom governance, risk, compliance och affärsutveckling och har under sin karriär innehaft flera ledande positioner inom den finansiella sektorn. Han är för närvarande rådgivare och konsult inom regelefterlevnad. Jan var innan dess Chief Compliance Officer på Euroclear Sweden AB och har också en bakgrund som enhetschef på Finansinspektionen med ansvar för tillsynen av konsumentnära finansiella tjänster och senare även med ansvar för tillsynen av värdepappersmarknaden. Jan har även tidigare innehaft en rad andra uppdrag, bl.a. som styrelseledamot i Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ledamot i flertalet tillsynskollegium och som svensk representant i den Europeiska Värdepappersmarknadsmyndigheten (ESMA). Jan är även medlem i SaveLend Groups revisions- och regelefterlevnadsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och VD i Segadia AB, styrelseordförande i Favoritfonden Sverige AB, styrelseledamot och VD i SkuldHjälp Sverige AB och styrelsesuppleant i Kolåsontor AB.

Innehav: 50 000 aktier och 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I genom bolag.


Ledningsgrupp

Ludwig Pettersson

Verkställande Direktör

Se ovan

Jonas Ahlberg

Chief Financial Officer

Jonas är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Han är för närvarande Chief Financial Officer för SaveLend Group och har tidigare varit styrelseledamot i SaveLend Group samt COO. Jonas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dalmex AB, styrelseordförande i o25 Fastighets AB, styrelseledamot i InWilbur AB.

Innehav: 3 126 668 aktier genom bolag och 48 571 teckningsoptioner av serie W2019-2022D genom bolag.

Linda Drake Ström

Chief Credit Officer

Linda har en gedigen kunskap om företagsfinansiering och konsumentkreditgivning med över 20 år i finansbranschen. Senast kommer Linda från rollen som Kreditchef på Promentor Finans AB där hon var drivande för deras ansökan och sedermera godkännande att bli kreditmarknadsbolag. Dessförinnan var hon riskanalytiker på Santander Consumer Bank, chef för riskanalys på Hi3G Access AB samt Gruppchef för Produktion SveaWebPay och Kreditchef hos Adecco.

Övriga uppdrag: Inga.

Innehav: Inget.

Helén Danielsson

Chief Legal Officer

Helén anställdes som Chief Legal Officer för SaveLend Group i början av 2020. Hon var tidigare jurist på PRA Group Sverige AB och är specialiserad inom AML och GDPR. Helén har en jur.kand. från Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Inga

Innehav: 21 771 aktier och 38 026 teckningsoptioner av serie 2021/2024 II. 

Jacob Gevcen

Chief Information Officer

Jacob är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Sedan förvärvet av Billecta har Jacob varit Chief Information Officer i koncernen. Han är utbildad civilingenjör och har tidigare varit systemansvarig på H&M samt CTO på Upsales. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Jage IT Consulting AB, styrelseledamot i Gevcen Invest AB.

Innehav: 3 106 734 aktier genom bolag och 48 571 teckningsoptioner av serie W2019-2022D genom bolag.

Miika Engström

Chief Revenue Officer

Miika är Chief Revenue Officer i koncernen samt verkställande direktör i Billecta Finland Oy. Han har en lång erfarenhet inom bank- och finanssektorn, bl.a. som VD på Collector Bank i Finland, chef för betalningslösningar på Resurs Bank, VD på det finska P2P-bolaget Fixura samt flertalet ledande befattningar inom American Express. Miika är även ledamot i Kyrkslätt kommunfullmäktige (Finland).

Övriga uppdrag: VD i Billecta Finland Oy, VD i Providence Finance Oy, styrelseledamot i Forseti Capital Oy och delägare i Uudenmaan Varma Palvelu Oy.

Innehav: Inget.

Martin Brändefors

Chief Operating Officer

Martin kommer att tillträda som Chief Operating Officer i koncernen under sommaren 2021 och har en bakgrund som managementkonsult inom finanssektorn. Han har tidigare innehaft positioner som bl.a. Head of Outsorcing på Klarna och som managementkonsult på zeb Nordics med fokus på compliance och regulatory services. Martin har även tidigare varit aktiv inom Försvarsmakten.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stockholms Studenthyresgästers Förening.

Innehav: 41 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 II.