SaveLend Group

Styrelse och ledning

Styrelse

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman och för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordförande, utan suppleanter.

Oberoende i förhållande till
NamnPositionFöddLedamot sedanBolaget och
dess ledning
Större aktieägare
Bo EngströmStyrelseordförande19552019JaJa
Birgit Köster HoffmannLedamot19712019JaJa
Johan RoosLedamot19682020JaJa
Jan SjödinLedamot19582021JaJa
Kaj RönnlundLedamot19632022JaJa
Rune PetterssonLedamot19542024JaNej

Bo Engström

Styrelseordförande

Bo har en lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete inom bank- och försäkringssektorn, bl.a. från Stadshypotek AB, Handelsbanken och Anticimex Försäkringar. Bo har tidigare varit vd för ett noterat bolag, Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ).

Styrelseutskott: Ingår i kreditutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Guard Invest A/S, Guard Automation A/S, Guard Automation AB, tf vd i Guard Automation AB, styrelseledamot i LMT Elteknik AB samt styrelseledamot och vd i Gnisvard Management AB.

Innehav: 209 031 aktier privat, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II privat.

Birgit Köster Hoffmann 

Styrelseledamot

Birgit har internationell bakgrund och 25 års erfarenhet inom Bank&Finans i flera europeiska länder. Hon kommer närmast från VD-positionen på Volkswagen Finans Sverige AB och var tidigare VD för Volkswagen Möller Bilfinans AS samt Volkswagen Bank GmbH, sede Italia. Hon har varit styrelseordförande och ledamot för flera Scania-ägda finansbolag runtom i världen och arbetar idag som senior rådgivare.

Styrelseutskott: Ingår i kreditutskottet samt revisions- och regelefterlevnadsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Mangold, Mangold Fondkommission, Pharmetheus och Observit. Styrelsesuppleant i Endspurt och Endspurt Holding.

Innehav: 183 000 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Johan Roos

Styrelseledamot

Johan har mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i större företag, operativ erfarenhet från bank och försäkring samt 10 års erfarenhet från revisions- och konsultbranschen. Han jobbar som oberoende konsult och senior rådgivare med uppdrag inom företagsutveckling till styrelser, ledning och ägare. Han har erfarenhet av styrelseuppdrag i både noterade och onoterade bolag.

Styrelseutskott: Ingår i investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Avanza Bank Holding och Stabelo Group.

Innehav: 329 933 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Jan Sjödin

Styrelseledamot

Jan har en lång erfarenhet inom governance, risk, compliance och affärsutveckling och har under sin karriär innehaft flera ledande positioner inom den finansiella sektorn. Han är för närvarande rådgivare och konsult inom regelefterlevnad. Jan var innan dess Chief Compliance Officer på Euroclear Sweden AB och har också en bakgrund som enhetschef på Finansinspektionen med ansvar för tillsynen av konsumentnära finansiella tjänster och senare även med ansvar för tillsynen av värdepappersmarknaden. Jan har även tidigare innehaft en rad andra uppdrag, bl.a. som styrelseledamot i Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ledamot i flertalet tillsynskollegium och som svensk representant i den Europeiska Värdepappersmarknadsmyndigheten (ESMA).

Styrelseutskott: Ingår i revisions- och regelefterlevnadsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot och vd i Segadia AB och styrelsesuppleant i Kolåsontor AB.

Innehav: 50 000 aktier, 76 053 teckningsoptioner av serie 2021/2024 I genom bolag och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II privat.

Kaj Rönnlund

Styrelseledamot

Kaj har över 20 års erfarenhet av styrelsearbete från den finansiella sektorn, både genom GRIT som är en finsk fondförvaltare, men också genom uppstart av egen hedgefond. Han har även jobbat i styrelsen för Fixura Oy fram till 2018 samt har arbetat i flertalet andra styrelser inom andra områden.

Styrelseutskott: Ingår i investeringsutskottet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fibres Online OY, Grit Governance AB och Vasa Grönsaker AB/Vaasan Vihannes OY. Rådgivande styrelseledamot i Laavat OY och styrelseledamot i Trim Energy OY, 9Solutions OY, KGN Tool OY samt Harry Schauman Foundation HSS.

Innehav: 58 300 aktier genom bolag och 53 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025:II.

Rune Pettersson

Styrelseledamot

Rune Pettersson är jurist och har arbetat många år inom patenträtt. Han har varit styrelseordförande i Sveriges största sportgrossistföretag, JO Sport i Hudiksvall AB, under åren 2005 – 2022. Därutöver har han i omgångar suttit i styrelsen i konsultbolaget BRANN AB som affärsjurist.

Styrelseutskott: Inga.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Giwdul Invest AB, styrelseledamot Ludwig AB och styrelseledamot 7 Sang Legal AB.

Innehav: 44 334 aktier.


Ledningsgrupp

Peter Balod

Verkställande Direktör

Peter har en kandidatexamen i företagsekonomi och en master i marknadsföring från Stockholms Universitet. Han har drygt tolv års erfarenhet från bank/finans-verksamhet i Norden och har tidigare haft befattningar som CMO på Svea Ekonomi, Country Manager på Mash, och vd för Bigbank AS Svenska filial. Han påbörjade sin anställning i januari 2024.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Innehav: 27 156 aktier.

Jonas Ahlberg

Vice vd

Jonas är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Han är idag vice vd för SaveLend Group och har tidigare varit styrelseledamot i SaveLend Group samt innehaft rollerna som CFO och COO. Jonas har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i o25 Fastighets AB, styrelseledamot i InWilbur AB.

Innehav: 3 379 084 aktier privat och genom bolag, 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I genom bolag.

Jenny Gabrielsson

Chief Financial Officer

Jenny har de senaste fem åren varit CFO för startups inom Climate Tech och Cybersecurity. Dessförinnan har hon en bakgrund från revision på PwC samt bank- och försäkringsbranschen där hon tillbringade tio år på DNB i olika ledarroller inom ekonomi, senast som CFO för Nordeuropa. Jenny har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet. Hon påbörjade sin anställning i februari 2024.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Innehav: Inget.

Jacob Gevcen

Chief Operating Officer

Jacob är en av grundarna till Billecta, som förvärvades av SaveLend Group 2018. Sedan förvärvet av Billecta har Jacob varit Chief Information Officer i koncernen. Han är utbildad civilingenjör och har tidigare varit systemansvarig på H&M samt CTO på Upsales. 

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Jage IT Consulting AB och i Gevcen Invest AB.

Innehav: 3 192 728 aktier, 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I genom bolag.

Lina Brattström

Chief IR & Communications Officer

Lina påbörjade sin anställning i september 2021 och blev en del av ledningsgruppen i december samma år. Hon var tidigare Marketing Manager på ett martech-bolag och har erfarenhet från kommunikation i listad miljö, både genom tidigare arbetsgivare och kunder. Bland Linas tidigare erfarenheter återfinns roller som projektledare, business support och credit controller.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Innehav: 21 013 aktier och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I.

Olle Asplund

Chief Product Officer

Olle har en jur. kand. från Uppsala universitet och har arbetat som jurist i över sexton år. Han har en domstolsbakgrund (tings- och hovrättstjänstgöring) och tio års erfarenhet som advokat på advokatbyrå. Olle har tidigare varit chefsjurist på ett finansiellt företag under cirka fyra år. Han påbörjade sin anställning i april 2022.

Övriga väsentliga uppdrag: Inga.

Innehav: 10 300 aktier och 113 043 teckningsoptioner av serie 2022/2025:I.

Björn Johnson

Chief Credit Officer

Björn kommer närmast från Tessin Nordic AB där han var kreditchef i drygt fyra år. Dessförinnan var han över tio år på Swedbank i olika befattningar, bland annat kreditspecialist och kreditchef för Swedbank Finans. Björn har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MBA i International Business från Keller Graduate School of Management. Han påbörjade sin anställning i januari 2024.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Agda & Tage AB, styrelseledamot i Ekomni AB och styrelsesuppleant i TJ Förvaltning.

Innehav: Inget.