SaveLend Group

Revisor

Victor Lindhall, Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 21, Stockholm

Revisorn valdes vid årsstämman i april 2024 för perioden fram till nästa årsstämma.