SaveLend Group

Revisor

Victor Lindhall, Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers i Sverige AB
Torsgatan 21
113 21, Stockholm

Revisorn valdes vid årsstämman i april 2022 för perioden fram till nästa årsstämma.