SaveLend Group

Revisor

Mona Alfredsson, Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
111 44, Stockholm

Revisorn valdes vid årsstämman i april 2021 för perioden fram till nästa årsstämma.