SaveLend Group

Aktieinformation

SaveLend Groups aktier är denominerade i svenska kronor. Aktiekapitalet uppgår till
1 079 382,88 SEK, fördelat på 47 492 846 aktier, var och en med ett kvotvärde om
0,022727 SEK. SaveLend Groups kortnamn (ticker) på First North är YIELD och ISIN-
koden är SE0015961024.