SaveLend Group

Aktieinformation

SaveLend Groups aktier är denominerade i svenska kronor. I enlighet med styrelsens beslut den 1/6 2021 uppgår SaveLend Groups registrerade aktiekapital till 1 016 506 SEK, fördelat på 44 726 263 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,022727 SEK. SaveLend Groups kortnamn (ticker) på First North är YIELD och ISIN-koden är SE0015961024.