SaveLend Group

Aktieinformation

SaveLend Groups aktier är denominerade i svenska kronor. I enlighet med bolagsstämmans beslut 26/4-2021 uppgår SaveLend Groups registrerade aktiekapital till 864 233,25 SEK, fördelat på 38 026 263 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,022727 SEK. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Kortnamn (ticker) på First North blir YIELD och ISIN-kod SE0015961024.