SaveLend Group

Utdelningspolicy

Den 17 september 2021 antog styrelsen i SaveLend Group följande utdelningspolicy:

Utdelningspolicy 
Målet är att utdelningen från 2023 ska uppgå till 30 – 50 % av koncernens resultat efter skatt. Styrelsen kommer att ta hänsyn till flera faktorer när man föreslår utdelningsnivå, inklusive lagkrav, koncernens expansionsmöjligheter, dess finansiella ställning och andra investeringsbehov.