SaveLend Group

Utdelningspolicy

Den 22 december 2023 antog styrelsen i SaveLend Group följande utdelningspolicy:

Utdelningspolicy 
Utdelningen från 2024 års resultat ska uppgå till 30-70 % av koncernens resultat efter skatt. Styrelsen kommer att ta hänsyn till flera faktorer när man föreslår utdelningsnivå, inklusive lagkrav, koncernens expansionsmöjligheter, dess finansiella ställning och andra investeringsbehov.