SaveLend Group

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2022

23 februariBokslutskommuniké 2021
26 aprilÅrsstämma
18 majDelårsrapport januari – mars
23 augustiDelårsrapport januari – juni
17 novemberDelårsrapport januari – september

Bolaget tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårsrapporter och årsredovisningar.