SaveLend Group

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2023

22 februariBokslutskommuniké 2022
19 aprilÅrsstämma
16 majDelårsrapport januari – mars, publiceras efter börsens stängning.
15 augustiDelårsrapport januari – juni, publiceras efter börsens stängning.
14 novemberDelårsrapport januari – september, publiceras efter börsens stängning.

Bolaget tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårsrapporter och bokslutskommuniké.