SaveLend Group

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2024

21 februariBokslutskommuniké 2023
25 aprilÅrsstämma
15 majDelårsrapport januari – mars, publiceras efter börsens stängning.
15 augustiDelårsrapport januari – juni, publiceras efter börsens stängning.
13 novemberDelårsrapport januari – september, publiceras efter börsens stängning.

Bolaget tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårsrapporter och bokslutskommuniké.