SaveLend Group

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2021

8 aprilBokslutskommuniké 2020
26 aprilÅrsstämma
28 aprilDelårsrapport januari – mars
17 augustiDelårsrapport januari – juni
18 novemberDelårsrapport januari – september

Bolaget tillämpar en tyst period på 30 dagar före publicering av delårsrapporter och årsredovisningar.