SaveLend Group

Bolagsstämmor

Generella dokument

FullmaktsformulärLadda ner (.pdf)
SaveLend Group Årsredovisning 2021Ladda ner (.pdf)

Bolagsstämma 26 april 2022

Stämmoprotokoll 2022 SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)
Fullständiga beslutsförslag och redovisning till årsstämmanLadda ner (.pdf)
Kallelse i sin helhet PoITLadda ner (.pdf)
Kallelseannons SVD 2022-03-29 – SaveLend Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Kallelse till årsstämma i SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)

Extra Bolagsstämma 18 februari 2022

Protokoll fört vid extra bolagsstämmaLadda ner (.pdf)
Kallelse Extra Bolagsstämma 18 februrariLadda ner (.pdf)
BDO Corporate Finance – Second OpinionLadda ner (.pdf)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagenLadda ner (.pdf)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen Ladda ner (.pdf)

Bolagsstämma 26 april 2021

Stämmoprotokoll 2021 Savelend Credit GroupLadda ner (.pdf)
Kallelse i sin helhet PoITLadda ner (.pdf)
Kallelse till årsstamma i SaveLend Credit Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Kallelseannons SVD 2021-03-25 – SaveLend Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Beslut för incitamentsprogram för styrelseledamöter samt anställdaLadda ner (.pdf)
Bolagsordning SCGLadda ner (.pdf)
Ändring av teckningsoptionsvillkorLadda ner (.pdf)