SaveLend Group

Bolagsstämmor

Generella dokument

FullmaktsformularLadda ner (.pdf)
SaveLend Årsredovisning 2020Ladda ner (.pdf)

Bolagsstämma 26 april 2021

Stämmoprotokoll 2021 Savelend Credit GroupLadda ner (.pdf)
Kallelse i sin helhet PoITLadda ner (.pdf)
Kallelse till årsstamma i SaveLend Credit Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Kallelseannons SVD 2021-03-25 – SaveLend Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Beslut för incitamentsprogram för styrelseledamöter samt anställdaLadda ner (.pdf)
Bolagsordning SCGLadda ner (.pdf)
Ändring av teckningsoptionsvillkorLadda ner (.pdf)