SaveLend Group

Bolagsstämmor

Generella dokument

FullmaktsformulärLadda ner (.pdf)
SaveLend Group Årsredovisning & Revisionsberättelse 2023Ladda ner (.pdf)

Bolagsstämma 25 april 2024

Fullständiga beslutsförslag till årsstämman 2024Ladda ner (.pdf)
Kallelse till årsstämma i SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)
Kallelse i sin helhet PoITLadda ner (.pdf)
Kallelseannons SvD 2024-03-27 SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)

Bolagsstämma 19 april 2023

SaveLend Group Årsredovisning & Revisionsberättelse 2022Ladda ner (.pdf)
Stämmoprotokoll 2023 SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)
Fullständiga beslutsförslag och redovisning till årsstämman 2023Ladda ner (.pdf)
Kallelse i sin helhet PoITLadda ner (.pdf)
Kallelseannons SvD 2023-03-22 SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)
Kallelse till årsstämma i SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)

Bolagsstämma 26 april 2022

Stämmoprotokoll 2022 SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)
Fullständiga beslutsförslag och redovisning till årsstämmanLadda ner (.pdf)
Kallelse i sin helhet PoITLadda ner (.pdf)
Kallelseannons SVD 2022-03-29 – SaveLend Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Kallelse till årsstämma i SaveLend Group ABLadda ner (.pdf)

Extra Bolagsstämma 18 februari 2022

Protokoll fört vid extra bolagsstämmaLadda ner (.pdf)
Kallelse Extra Bolagsstämma 18 februrariLadda ner (.pdf)
BDO Corporate Finance – Second OpinionLadda ner (.pdf)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagenLadda ner (.pdf)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen Ladda ner (.pdf)

Bolagsstämma 26 april 2021

SaveLend Group Årsredovisning 2021Ladda ner (.pdf)
Stämmoprotokoll 2021 Savelend Credit GroupLadda ner (.pdf)
Kallelse i sin helhet PoITLadda ner (.pdf)
Kallelse till årsstamma i SaveLend Credit Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Kallelseannons SVD 2021-03-25 – SaveLend Group AB (publ)Ladda ner (.pdf)
Beslut för incitamentsprogram för styrelseledamöter samt anställdaLadda ner (.pdf)
Bolagsordning SCGLadda ner (.pdf)
Ändring av teckningsoptionsvillkorLadda ner (.pdf)