SaveLend Group

Finansiella mål

Den 22 december 2023 antog styrelsen i SaveLend Group följande finansiella mål för år 2027:

Nettoomsättning – minst 450 miljoner kronor
Bolaget strävar efter att ha en hög omsättningsökning kommande år, vilken främst drivs av organisk tillväxt. År 2027 ska nettoomsättningen uppgå till minst 450 miljoner kronor varav sparplattformen ska stå för 325 miljoner kronor och faktureringsplattformen för 125 miljoner kronor.

Lönsamhet – 27 % EBIT-marginal
Det är viktigt för Bolaget att kunna ha en hög organisk tillväxt samtidigt som lönsamheten hålls. EBIT-marginalen för respektive segment ska därför överstiga 27 %.