SaveLend Group

Finansiella mål

Den 17 september 2021 antog styrelsen i SaveLend Group följande finansiella mål för år 2025:

Nettoomsättning – minst 300 miljoner kronor 
Bolaget strävar efter att ha en hög omsättningsökning kommande år, vilken drivs av organisk tillväxt i kombination med förvärv. Bolagets ambition är att ha en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 25 % per år samt nå en nettoomsättning om minst 300 miljoner kronor år 2025. 

Lönsamhet – 25 % justerad EBITDA-marginal 
Bolagets målsättning är att uppnå en justerad EBITDA-marginal på 25 % år 2025.