SaveLend Group

Finansiella mål

Styrelsen i SaveLend Group har antagit följande finansiella mål för år 2025

Nettoomsättning – minst 300 miljoner kronor 
Bolaget strävar efter att ha en hög omsättningsökning kommande år, vilken drivs av organisk tillväxt i kombination med förvärv. Bolagets ambition är att ha en genomsnittlig organisk tillväxt på minst 25 % per år samt nå en nettoomsättning om minst 300 miljoner kronor år 2025. 

Lönsamhet – 25 % justerad EBITDA-marginal 
Bolagets målsättning är att uppnå en justerad EBITDA-marginal på 25 % år 2025.

Styrelsen i SaveLend Group har antagit följande utdelningspolicy

Utdelningspolicy 
Målet är att utdelningen från 2023 ska uppgå till 30 – 50 % av koncernens resultat efter skatt. Styrelsen kommer att ta hänsyn till flera faktorer när man föreslår utdelningsnivå, inklusive lagkrav, koncernens expansionsmöjligheter, dess finansiella ställning och andra investeringsbehov.