SaveLend Group

Om SaveLend

Introduktion till SaveLend Group
SaveLend Group är ett svenskt fintechbolag inom segmentet ränteinvesteringar. SaveLend Group är moderbolaget i en koncern som totalt består av sju bolag.

Bolaget grundades 2014 av Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/2009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att direktinvesteringar i krediter skapade möjligheter för att ge mycket god avkastning till privatpersoner, på ett sätt som tidigare inte hade varit tekniskt möjligt. Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 75 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige och Finland. För räkenskapsåret 2023 uppgick nettoomsättningen till 169,8 MSEK (150,3 MSEK), en ökning med 13 % från föregående år.

Bolagets mission är att leverera positiv avkastning till alla sparare i alla marknadsförhållanden. Visionen är att bli den naturliga sparplattformen för investeringsslaget räntor.

SaveLend Groups produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare, privatpersoner och företag som söker kredit, samt stora och små transaktionsintensiva organisationer. SaveLend Group är verksamma inom två definierade marknader i Europa, alternativ finansiering och fakturatransaktioner.

Verksamheten utgår från två egenutvecklade plattformar; en investeringsplattform och en faktureringsplattform.

Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Med hjälp av investeringsmotorn SmartInvest investeras kundens tillgångar automatiskt i flera olika kreditavtal utifrån ett antal på förhand valda inställningar. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering, betaltjänster, inkasso och finansieringslösningar. Tillsammans skapar investerings- respektive faktureringsplattformen en hög grad av effektivitet och skalbarhet genom att båda bidrar positivt till respektive plattforms erbjudande.