SaveLend Group

Om SaveLend

Introduktion till SaveLend Group
SaveLend Group är ett svenskt fintechbolag inom segmentet peer-to-peer-lending (“P2P”). SaveLend Group är moderbolaget i en koncern som totalt består av sju bolag.

Bolaget grundades 2014 av Ludwig Pettersson som efter finanskrisen 2008/2009 började leta efter alternativa placeringsformer. Ludwig såg att P2P möjliggjorde direktinvesteringar i krediter med mycket god avkastning för privatpersoner som inte tidigare varit möjligt. Från lanseringen 2014 med en anställd på ett kontor i Gävle har Bolaget vuxit till 75 heltidstjänster med kontor och verksamheter i Sverige, Polen och Finland. För räkenskapsåret 2021 uppgick intäkterna till 94,3 MSEK (56,4 MSEK), en ökning med 67 % från föregående år.

Bolagets mission är att skapa ett ekosystem där sparare, investerare, företag och konsumenter effektivt kan erhålla värde samt dra nytta av varandra. Visionen är att bli ett av Europas ledande fintechbolag genom att löpande erbjuda nya attraktiva produkter och tekniska lösningar.

SaveLend Group utmanar de etablerade finansiella aktörerna, som banker och andra finansiella institut, framförallt genom innovativa produkter men också genom tillgänglighet och pris. Bolagets produkter och tjänster vänder sig till privata och institutionella investerare, privatpersoner och företag som söker kredit, samt stora och små transaktionsintensiva organisationer. SaveLend Group är verksamma inom två definierade marknader i Europa, alternativ finansiering som uppgår till cirka 156 miljarder SEK och fakturatransaktioner som enligt Bolagets egen uppskattning uppgår till cirka 400 miljarder SEK.

Verksamheten utgår från två egenutvecklade plattformar; en investeringsplattform och en faktureringsplattform.

Investeringsplattformen gör det möjligt för olika typer av investerare att få exponering mot olika former av krediter såsom företags- och konsumentkrediter samt fakturaköp. Med hjälp av investeringsmotorn SmartInvest investeras kundens tillgångar automatiskt i flera olika kreditavtal utifrån ett antal på förhand valda inställningar. Sedan starten 2014 har den genomsnittliga årsavkastningen varit över 8,5 % och tillväxten i kapital på investeringsplattformen har, de två senaste räkenskapsåren, varit 150 %. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering, betaltjänster, inkasso och finansieringslösningar. Under 2020 uppnådde Bolaget en milstolpe med över 1 miljon hanterade fakturor, en ökning med 400 % sedan 2018. Tillsammans skapar investerings- respektive faktureringsplattformen en hög grad av effektivitet och skalbarhet genom att båda bidrar positivt till respektive plattforms erbjudande.