SaveLend Group

Aktieägare

Ägarstruktur

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna eller rösterna i Bolaget enligt uppgift per 1/6-2021. Bolaget har ett aktieslag och det föreligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt.

AktieägareAntal aktierAndel, %
Ludwig Pettersson, privat och genom bolag9 531 60621,31
Halomont Oü4 466 6679,99
P&N Wolf Marketing AB3 689 1498,25
Jonas Ahlberg, privat och genom bolag3 126 6686,99
Jacob Gevcen genom bolag3 106 6676,95
Största aktieägare23 920 75753,48
Övriga aktieägare20 805 50646,52
Totalt44 726 263100