SaveLend Group

Aktieägare

Ägarstruktur

Nedan listas Bolagets största aktieägare. Bolaget har ett aktieslag och det föreligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt.

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 9 535 431 20.08 % 20.08 % 2021-10-31
Halomont Oü 4 466 667 9.4 % 9.4 % 2021-10-31
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.77 % 7.77 % 2021-10-31
Nordnet Pensionsförsäkring 3 187 046 6.71 % 6.71 % 2021-10-31
Jonas Ahlberg 3 126 668 6.58 % 6.58 % 2021-10-31
Jacob Gevcen 3 106 734 6.54 % 6.54 % 2021-10-31
Sellers of Fixura Ab Oy 2 766 583 5.83 % 5.83 % 2021-10-01
Avanza Pension 1 645 699 3.47 % 3.47 % 2021-10-31
TNGN Invest AB 1 310 767 2.76 % 2.76 % 2021-10-31
Niklas Braathen 1 000 513 2.11 % 2.11 % 2021-10-31
Total 10 33 835 257 71.24 % 71.24 %
Övriga 13 657 589 28.76 % 28.76 %
Totala aktier 47 492 846 2021-12-05