SaveLend Group

Aktieägare

Ägarstruktur

Nedan listas Bolagets största aktieägare. Bolaget har ett aktieslag och det föreligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt.

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 10 373 873 19.17 % 19.17 % 2022-12-07
Claes Hallén 4 013 574 7.49 % 7.49 % 2023-02-24
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.15 % 7.15 % 2022-11-28
Jonas Ahlberg 3 349 594 6.19 % 6.19 % 2022-12-07
Jacob Gevcen 3 192 728 5.9 % 5.9 % 2022-12-07
Thoren Tillväxt AB 2 427 230 4.93 % 4.93 % 2022-01-31
Avanza Pension 2 486 059 4.64 % 4.64 % 2023-02-24
Nordnet Pensionsförsäkring 1 458 816 2.72 % 2.72 % 2023-02-24
TNGN Invest AB 1 310 767 2.45 % 2.45 % 2023-02-24
Markus Alvila 1 174 132 2.19 % 2.19 % 2023-02-24
Total 10 33 475 922 62.83 % 62.83 %
Övriga 20 077 328 37.17 % 37.17 %
Totala aktier 53 553 250 2023-04-02