SaveLend Group

Aktieägare

Ägarstruktur

Nedan listas Bolagets största aktieägare. Bolaget har ett aktieslag och det föreligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt.

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 9 854 219 19.1 % 19.1 % 2022-07-27
Claes Hallén 4 466 667 8.66 % 8.66 % 2022-07-27
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.15 % 7.15 % 2022-05-31
Jonas Ahlberg 3 136 668 6.08 % 6.08 % 2022-07-27
Jacob Gevcen 3 121 734 6.05 % 6.05 % 2022-07-27
Nordnet Pensionsförsäkring 2 709 671 5.25 % 5.25 % 2022-07-27
Thoren Tillväxt AB 2 427 230 4.93 % 4.93 % 2022-01-31
Avanza Pension 1 623 158 3.15 % 3.15 % 2022-07-27
TNGN Invest AB 1 310 767 2.54 % 2.54 % 2022-07-27
Alexander Lidén 1 147 654 2.22 % 2.22 % 2022-07-27
Total 10 33 486 917 65.12 % 65.12 %
Övriga 18 113 910 34.88 % 34.88 %
Totala aktier 51 600 827 2022-08-10