SaveLend Group

Aktieägare

Ägarstruktur

Nedan listas samtliga aktieägare med ett innehav överstigande 5 procent av aktierna eller rösterna i Bolaget enligt uppgift per 30/4-2021. Bolaget har ett aktieslag och det föreligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt. Definition av “Erbjudandet och Riktad Emission” avser tänkt emission på First North i juni 2021. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och utan beaktande av den Riktade emissionen.

Ägande före Erbjudandet och Riktad EmissionÄgande efter Erbjudandet och Riktad Emission
AktieägareAntal aktierAndel, %Antal aktierAndel, %
Ludwig Pettersson, privat och genom bolag9 464 93924,899 504 93921,43
Halomont Oü4 400 00011,574 466 66710,07
P&N Wolf Marketing AB3 675 8159,673 675 8158,29
Jonas Ahlberg, privat och genom bolag3 080 0008,103 113 3347,02
Jacob Gevcen genom bolag3 080 0008,103 080 0006,95
Största aktieägare23 700 75462,3323 840 75553,76
Övriga aktieägare14 325 50937,6720 505 50446,24
Totalt38 026 26310044 346 259100