SaveLend Group

Aktieägare

Ägarstruktur

Nedan listas Bolagets största aktieägare. Bolaget har ett aktieslag och det föreligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt.

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 9 535 431 21.32 % 21.32 % 2021-08-31
Halomont Oü 4 466 667 9.99 % 9.99 % 2021-08-31
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 8.25 % 8.25 % 2021-08-31
Nordnet Pensionsförsäkring 3 394 448 7.59 % 7.59 % 2021-08-31
Jonas Ahlberg 3 126 668 6.99 % 6.99 % 2021-08-31
Jacob Gevcen 3 106 734 6.95 % 6.95 % 2021-08-31
Sellers Of Fixura AB Oy 2 766 619 5.83 % 5.83 % 2021-09-20
Avanza Pension 1 744 945 3.9 % 3.9 % 2021-08-31
TNGN Invest AB 1 310 767 2.93 % 2.93 % 2021-08-31
Niklas Braathen 1 000 513 2.24 % 2.24 % 2021-08-31
Total 10 34 141 941 75.97 % 75.97 %
Övriga 13 350 941 24.03 % 24.03 %
Totala aktier 47 492 882 2021-09-28