SaveLend Group

Aktieägare

Ägarstruktur

Nedan listas Bolagets största aktieägare. Bolaget har ett aktieslag och det föreligger således inga skillnader i aktiernas rösträtt.

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierad
Ludwig Pettersson 9 843 719 19.08 % 19.08 % 2022-04-30
Halomont Oü 4 466 667 8.66 % 8.66 % 2022-04-30
P&N Wolf Marketing AB 3 689 149 7.15 % 7.15 % 2022-04-30
Jonas Ahlberg 3 126 668 6.06 % 6.06 % 2022-04-30
Jacob Gevcen 3 106 734 6.02 % 6.02 % 2022-04-30
Sellers of Fixura Ab Oy 2 766 583 5.83 % 5.83 % 2021-10-01
Nordnet Pensionsförsäkring 2 819 470 5.46 % 5.46 % 2022-04-30
Thoren Tillväxt AB 2 427 230 4.93 % 4.93 % 2022-01-31
Avanza Pension 1 611 520 3.12 % 3.12 % 2022-04-30
TNGN Invest AB 1 310 767 2.54 % 2.54 % 2022-04-30
Total 10 35 168 507 68.84 % 68.84 %
Övriga 16 432 320 31.16 % 31.16 %
Totala aktier 51 600 827 2022-05-19